Edinburgh Festival Fringe

Festivalen som i folkmun går under namnet The Fringe är världens största festival för alla typer av scenkonst. Det officiella namnet är Edinburgh Festival Fringe och den hålls i augusti varje år.

1947 hölls för första gången en kulturfestival i Edinburgh som kallades för Edinburgh International Festival, till vilken man hade bjudit in konstnärer och musiker från hela världen. I samband med denna festival hade man från arrangörernas sida också bokat upp flertalet av stadens scener och konsertlokaler. Man hade också byggt tillfälliga utomhusscener. Allt detta för att kunna inrymma alla tillresta turister från hela världen.

Att det skulle komma att finnas så många kulturintresserade turister i staden gjorde att ett antal grupper för amatörteater såg ett tillfälle att synas. Dessa teaterkompanier satte upp föreställningar i nära anslutning till de officiella evenemangen. I efterhand kom dessa inofficiella uppsättningar att beskrivas som fringe från det engelska ordet för ”extra” eller ”utöver”.

Redan året efter var begreppet etablerat för att beskriva uppsättningar och events som hölls vid sidan om det officiella programmet för Edinburgh International Festival. Dessvärre finns inte mycket nedtecknat om dessa kulturevenemang från de första åren. De som deltog i den inofficiella Festival Fringe motarbetades också länge av de officiella arrangörerna.

Medan den officiella festivalen höll en betydligt mer finkulturell profil så kom Festival Fringe att bli mer och mer avantgardistisk. Man var dessutom mer inriktade på att ge den breda massan sitt lystmäte och var på det stora hela både mer ”punkiga” och publikfriande.

Som exempel på genrer som tidigt fanns representerade inom Edinburgh Festival Fringe kan nämnas ståuppkomik, cirkus och musikaler.

Vid slutet av 1960-talet hade avantgardistiska inslag i kulturen blivit trendiga. Detta ledde till att de två festivalerna närmade sig varandra och den ursprungliga Edinburgh International Festival delade med sig av det officiella utrymmet allt mer.

Idag är Edinburgh Festival Fringe en betydligt större kulturhändelse än Edinburgh International Festival (vilken fortfarande hålls samtidigt varje år). Inte bara det, Fringe räknas dessutom som världens överlägset största kulturfestival. Varje år hålls flera tusen events under festivalens paraply.

Festivalen är oreglerad på det sättet att vem som helst får delta som konstnär. Den stiftelse som arrangerar festivalen har som uppgift att skriva ihop programmet efter att deltagare meddelat att de ska uppträda. En jury finns också som delar ut ett antal priser, framförallt inom ståuppkomik. Denna konstform är också festivalens överlägset största sedan mer än två årtionden, vilket har lett till att många tänker på Edinburgh Festival Fringe som en festival för just komik.